perristi

perristi
pérristi 1. tr. SD300, Sut, N, K perstumti, sukant paviršiumi: Aš parritau akmenį par slenksnį J. 2. refl. persiversti: Išbėgom į lauką ir kelis kartus kūlio persiritome pusnynuose A.Vencl. 3. refl. perlipti, persiropšti: Toks iš tavęs ir vyras, kad per grumtą nepersiriti Grž. Šiaip taip pársirito par slenkstį Kv. Pérsiričiau par akmenį (per akmeninį laiptą prie slenksčio), delto nunešiau ušėtką in karvę Lel. Vos per tvorą persirito, tuoj atbėgo sargas Šl. Kur mudu persirisim, ten jaunesnieji šokte peršoks . Keliautojai persirito per kalnus ir nuėjo tolyn . | prk.: Pašėlusiai greit bėga laikas, persiritus per keturiasdešimt . Jau per tris dešimtis persiritusi pana J.Paukš. Jau persirito žiema į antrą pusę . Senukas gerokai persiritęs per aštuonias dešimtis metų . Ir tu jau gal pérsritei par puskapį metų Užp. Tai jau ir par pusiaugavėnį pérsiritėm Ds. Jis tų pačių metų, kaip tu, ir jau į paskutinę gimnazijos klasę persiritęs (perėjęs) Pt.refl. pervažiuoti, perriedėti: Traukinys persirito per Uralą ir bildėjo akim neaprėpiamais laukais . 4. refl. persimesti (tolyn, į kitą objektą): Pérsiritė gaisras Rod. 5. refl. vilnijant pereiti, perriedėti: Jūros bangos persirito per mūs smėlyną . | prk.: Tiesa, per šiuos namus persirito keli gaisrai A.Vencl. Kai tik karas per miestą pérsirito, aš ėmiau dirbt Mrj. Šalimais išgirdau žingsnius, ir visu kūnu persirito keistas tirpulys V.Bub. 6. refl. sklindant pereiti (apie garsą): Persirito per minią urzgimas, ir visų veidai iškrypo neapykanta Vaižg. 7. refl. užtektinai ristis, imtis, peštis: Jau [susipykėliai] pársirito, nučiuvo Krš. Kaip sueina [į porą], kol kaip tie gaidžiai pársirita, parsipeša! Krš. \ risti; antristi; apristi; atristi; įristi; išristi; nuristi; paristi; parristi; perristi; praristi; priristi; suristi; užristi

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • perrišti — pérrišti vksm. Vė̃liavą pérrišome gẽdulo šydù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • perrišti — tr. 1. SD301, Q131, Sut, N, K, LL192, DŽ1 apjuosus per vidurį, suveržti: Parrišau su paryšiu pusiau gijas drikos J. Išėmus iš marinato, mėsa perrišama virvute rš. Pačiame [mietų] kryžtarpė[je] parriš su virkštėmis ar šlapiais ilginiais S.Dauk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perraišioti — 1 perraišioti iter. perrišti. 1. perrišti perjuosti: Parraišiok tą parraišiulį ant apriso (abrozdo) J. 2. refl. praleisti kurį laiką raišiojant: Parsiraišiojau visą dieną priš danginsenos į naują kumiečyną Šts. raišioti; antsiraišioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perritimas — 2 perritimas sm. (1) 1. rš → perristi 1. 2. refl. → perristi 3 (refl.): O persiritimas per tvorą – led persiritau! Lp. | prk.: Vasaros persiritimas į antrą pusę rš. ritimas; apritimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrišinėti — 1. K iter. dem. perrišti 3: Daura prisiartino prie sužeistųjų, kuriuos guviai perrišinėjo sanitarė Marytė J.Balt. 2. iter. dem. perrišti 5: Karves perrišinėjam Dglš. Einu da gyvulių perrišinėti Kt. rišinėti; aprišinėti; atrišinėti; įrišinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prarišti — prarìšti, pràriša, o (pràrišė) 1. žr. perrišti 5: Kol arklys pasilsės, prarišiu karvę Pb. 2. tr. truputį atrišti: Efrunė, maišus prarišusi, vištas traukė, gyvas ir negyvas rš. rišti; antrišti; aprišti; atrišti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bambagyslė — bambãgyslė dkt. Nukir̃pti, nupjáuti, nutráukti, pérrišti bambãgyslę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antristi — antrìsti, añtrita, antrìto (ž.) 1. tr. užstumti, sukant paviršiumi, užristi: Tas žmogus antrito tą medį ant liūto (ps.) S.Dauk. Dabar antrìsk tus rąstus, kurie ant meškos buvo antgriuvę, aš noru matyti, kaip čia buvo PP60. 2. refl. užriedėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antrišti — antrìšti, añtriša, o (ž.) tr. 1. aprišti: Ančrìšo vaikiukuon skarikę, tas plėša žemė[n], nenora Pvn. | refl. tr., intr.: Su skepeta antsirìšk J. Antsiriša kuskelę ir staipos Yl. 2. pririšti: Mun antrìšo tokį raudoną kaspiną, kad jau tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apristi — aprìsti, àprita, aprìto (àpritė) tr. 1. SD204, N, K, Sut, Š risti aplink, apritinti. 2. apsupti, apimti: Ant galo visi sąnariai liepsna laizdančia apristi ir darkčioti bus DP527. 3. ritant nustumti šalin: Didumą akmenų apritaũ po dirvas, t.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”